به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

تصاویر زیر مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر غیر دولتی به بهره برداری رسیده است.

گالری تصاویر