مشارکت های بخش غیردولتی / اطلاعیه ها و بخش نامه ها

تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر در سال 1395 توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.

تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر در سال 1395 توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.

 
طبق مصوبه وزیر محترم نیرو تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به تفکیک انواع مختلف و ظرفیت های متفاوت این نیروگاه ها  اعلام گردید. متن این مصوبه (به شماره 95/14273/30/100 مورخ 1395/2/19) از طریق پیوند زیر قابل دریافت است:

بخشنامه شماره 94/69643 مورخ 1394/3/20 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

بخشنامه شماره 94/69643 مورخ 1394/3/20، در خصوص پذیرفتن قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی که توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی صادر شده است از طریق پیوند زیر قابل دریافت است:

فایل بخشنامه

اطلاعیه در خصوص نامه بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی

نظر به اینکه بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی به منظور بهبود روابط تجاری فی مابین شرکتهای ایرانی و کره ­ای در زمینه­ های مختلف از جمله انرژیهای تجدیدپذیر شامل نیروگاههای بادی و خورشیدی درخواست اطلاع رسانی کرده است، بدین وسیله متن نامه شماره 177010 مورخ 1392/5/20 بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی در پیوند زیر قابل ملاحظه می باشد.

نامه بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی

آرشیو اطلاعیه ها و بخش نامه ها