معرفی دفتر مشارکتهای بخش غیر دولتی

با توجه به ضرورت توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در کشور و لزوم رعایت و همسویی با اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان انرژیهای نو ایران جلب مشارکت و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی را از عمده ترین ماموریت های سازمان و دفتر مشارکتهای بخش غیر دولتی قرار داده است. محورهای عمده این ماموریت بشرح زیر است:

• اطلاع رسانی عمومی و ترویج – به این منظور، علاوه بر استفاده از روشهای مختلف آگاه سازی، اطلاع رسانی و تبلیغات برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه انرژیهای نو باید بسترسازی مناسبی نیز انجام گیرد. تدوین و تکمیل قوانین و مقررات، تدوین و ایجاد رویه های مورد نیاز، سازماندهی و ایجاد تشکیلات لازم، انجام مطالعات مختلف و گردآوری داده های ضروری و نظایر آن از جمله این موارد هستند.
• تعامل با متقاضیان – همراهی و تعامل با متقاضیان از ابتدای دریافت تقاضا تا زمان عقد قرارداد خرید برق بخش دیگری از فعالیتها و وظایف این دفتر را تشکیل می دهد که بطور دائم و مکرر، براساس رویه های تدوین شده باید پیگیری و انجام شود. دریافت تقاضا، تشکیل پرونده، صدور یا پیگیری برای صدور مجوزهای مورد نیاز، تنظیم قرارداد خرید برق و انجام هماهنگی های لازم با مدیریت شبکه، توانیر و مجموعه وزارت نیرو و سایر نهادها حسب مورد از جمله این وظایف به شمار می روند.
• مدیریت طرحها و پروژه های نیروگاهی – پس از انعقاد قراردادهای خرید برق توسط توانیر، نظارت بر پیشرفت این پروژه ها در طول دوره احداث، پیگیری و انجام هماهنگی های ضروری، رسیدگی منظم صورتحساب های تولیدکنندگان برق ، حل و فصل مشکلات و اختلافهای احتمالی، اخذ بازخورد از سامانه های موجود و انجام اصلاحات لازم و بازنگری در رویه ها، فرآیندها و مقررات برحسب نیاز ازجمله این وظایف هستند که اجرای اصولی آنها می تواند توسعه ظرفیت نصب شده نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر در کشور را در دراز مدت بدنبال داشته باشد.